6,101
     
1 month 3 days
NASA ยืนยัน พบน้ำพุบนดวงจันทร์ยูโรปา (ของดาวพฤหัส) ชี้เป็นหลักฐานสำคัญว่าโลกไม่ใช่ดาวเคราะห์เดียวที่มี องค์ประกอบเค… t.co/1YTgC5vGaA