16,167
     
6 days 1 hour
ความหมายของคำว่าเพื่อน มันมากกว่าแค่คนสนิทที่ตัวติดกัน เพราะเพื่อนนั้น ต่อให้ไกลแค่ไหน อยู่ห่างเพียงใด เพื่อนก็ยังค… t.co/7GussjOFoT