3,771
     
4 days 17 hours
ความอดทนก็ต้องใช้กับคนที่คู่ควร ถ้าไปใช้ความอดทนกับคนเห็นแก่ตัว กว่าจะให้เขาเห็นค่าอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต. #clubfriday