4,649
     
2 months 5 days
ความอดทนก็ต้องใช้กับคนที่คู่ควร ถ้าไปใช้ความอดทนกับคนเห็นแก่ตัว กว่าจะให้เขาเห็นค่าอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต. #clubfriday