4,701
     
10 months 1 week
ความอดทนก็ต้องใช้กับคนที่คู่ควร ถ้าไปใช้ความอดทนกับคนเห็นแก่ตัว กว่าจะให้เขาเห็นค่าอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต. #clubfriday