1,556
     
3 months 5 hours
คือแก มันไม่มีหรอกนะการกินยาดักไว้ก่อน จะให้ยาดักอะไรล่ะ กินยาเข้าไป 8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง มันก็ถูกขับออกมาจากร่างกา… t.co/PrVnqjxrSV