32,036
     
10 months 1 week
น้ำหนักลงไป 5 กิโล -ด้วยคำว่าหวานน้อย ปรุงน้อย -เลิกกินก่อนนอน 4 ชม. -สั่งแต่พอดีกิน เพื่อนบอกว่าปรับอาหารได้คือ 75% แล้ว