29,619
     
2 months 6 days
จริงๆ ชอบความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอย่างช้าๆ ไม่ต้องสนิทกันไว ไม่ต้องรู้ทุกอย่างของกันและกัน แต่เหมือนในทุกๆ วันที่ผ่าน… t.co/EyYNGBpyUX