3,650
     
3 months 1 day
ในไลน์ทีวี มักจะมีคลิปดีๆมาให้เราขโมยมาทวีต เพื่อสนองอารมณ์เราในช่วงเวลานั้นๆ เช่นคลิปนี้ สิ่งที่อยากบอกเพื่อนร่วม… t.co/edGOT6a5aS