53,903
     
1 week 1 hour
หลายๆครั้งเราชอบความตรงไปตรงมาของความเห็นในโลก Twitter แต่หลายๆครั้งเราก็ยอมรับว่า เราหดหู่กับการที่หลายๆคน ใช้ ควา… t.co/HxFlj7wiqj