9,941
     
5 months 3 days
เวลาซื้อเสื้อผ้า เราจะตัดสินใจจากการที่เสื้อผ้าสื่อสารถึงเรา เราได้ยินเสียงๆนึงว่า หยิบฉันออกมาจากราวแขวน ไปจ่ายตัง… t.co/b75qkuA7IM