9,907
     
1 week 8 hours
เวลาซื้อเสื้อผ้า เราจะตัดสินใจจากการที่เสื้อผ้าสื่อสารถึงเรา เราได้ยินเสียงๆนึงว่า หยิบฉันออกมาจากราวแขวน ไปจ่ายตัง… t.co/b75qkuA7IM