9,941
     
3 months 1 day
เวลาซื้อเสื้อผ้า เราจะตัดสินใจจากการที่เสื้อผ้าสื่อสารถึงเรา เราได้ยินเสียงๆนึงว่า หยิบฉันออกมาจากราวแขวน ไปจ่ายตัง… t.co/b75qkuA7IM