22,533
     
6 days 13 hours
ความสามารถในการจอดรถแนบกำแพง ยอมแล้ววว พิกัดที่เมืองแทกู ตามข้อมูลบอกว่ากลางคืนจะจอดยาวแนบกำแพงกันตลอดทั้งแนว นับถื… t.co/voA0IMqPd7