13,317
     
1 week 2 days
อยากเอาเสียงเชฟเอียนไปตั้งเป็นเสียงนาฬิกาปลุก "คุณเหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น คุณต้องออกจากบ้านแล้ว ไม่ออกตอนนี้คุณ… t.co/TevNpVCSVo