13,301
     
5 months 4 days
อยากเอาเสียงเชฟเอียนไปตั้งเป็นเสียงนาฬิกาปลุก "คุณเหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น คุณต้องออกจากบ้านแล้ว ไม่ออกตอนนี้คุณ… t.co/TevNpVCSVo