8,142
     
8 months 5 days
ชีวิตคนเราก็มีแค่นี้ แค่เหงา แค่เบื่อ แค่สนุกกับชีวิต แค่อยากมีตัง แค่อยากสงบสุข แค่อยากช่วยคนอื่นจากความทุกข์ แค่โ… t.co/W2bin52qx5