1,760
     
8 months 5 days
ออกกำลังกายมาประมาณหกเดือน หน้าอกลดลงไปสามนิ้ว แต่เอวไม่ลด ไม่เล็กลงแม้แต่นิ้วเดียว นี่ว่าร่างกายต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆ