1,741
     
1 week 2 days
ออกกำลังกายมาประมาณหกเดือน หน้าอกลดลงไปสามนิ้ว แต่เอวไม่ลด ไม่เล็กลงแม้แต่นิ้วเดียว นี่ว่าร่างกายต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆ