9,986
     
8 months 6 days
ต้องมั่นใจประมาณนึงเลยนะคะว่าสนิทกับแม่ค้าร้านอาหารตามสั่ง ถึงได้สั่งอาหารกับเขาว่า ขอเหมือนเดิมที่นึง แม่ค้าตอบก… t.co/yFvfrXoHcf