6,724
     
3 months 4 days
นอนไป 6 วัน ออกโรงบาลมารู้สึกล้มเหลวไปหมด งานใหม่ทำไม่ได้ ไม่ก็ต้องเลื่อน งานเก่าไม่พัฒนา ไม่เดิน ไม่มีกระต่ายตัวไ… t.co/0aPiWoRr17