30,845
     
10 months 1 week
มาลองถ่ายรูปมุมนี้กันบ้าง คำแนะนำจากเว็บเกาหลี 1.ตั้งเป็นโหมดถ่ายต่อเนื่อง 2.ถ้าใส่ชุดกระโปรงเวลาถ่ายออกมาจะดูสวย… t.co/mM9TQfhF4K