2,650
     
3 months 6 days
ภาพแสนเศร้า ในวันที่สูญเสียคนที่รัก จากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลล่ม วันนั้นเป็นวันแสนเศร้าวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเกา… t.co/kVFM2nJqnf