2,650
     
9 months 4 days
ภาพแสนเศร้า ในวันที่สูญเสียคนที่รัก จากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลล่ม วันนั้นเป็นวันแสนเศร้าวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเกา… t.co/kVFM2nJqnf