19,410
     
9 months 5 days
น้องเดียวควรไปอยู่รายการดิสนี่ย์คลับช่วงเช้าๆกับเด็กๆ ไม่ควรมาแข่งรายการที่มีการกดดันอะไรแบบนี้เลย สงสารนางไม่เคย… t.co/PkYlW9k2Dw