27,869
     
1 week 2 days
พูดถึงผีโรงแรม เจ้านายเก่าเราเคยเจอผีที่พนมเปญตั้งแต่คืนแรกของทริป เลยบอกว่าผี ถ้าจะหลอกก็เอาให้ตายเลยนะ แล้วชั้นจะ… t.co/MFTEO1roYM