11,695
     
9 months 6 days
ตอนพลอยวีนทีมงานเรื่อง Recordอะ อันนั้นคือตัวตนของพลอยเลย วีนจริง อารมณ์ปรี๊ดจริง แต่ตอนบีวีนพลอย พลอยเลือกที่จะเงี… t.co/lAmcl9QOP3