11,701
     
1 week 2 days
ตอนพลอยวีนทีมงานเรื่อง Recordอะ อันนั้นคือตัวตนของพลอยเลย วีนจริง อารมณ์ปรี๊ดจริง แต่ตอนบีวีนพลอย พลอยเลือกที่จะเงี… t.co/lAmcl9QOP3