4,264
     
9 months 5 days
เกลียดช็อต Maybe in another life ของพี่พิมมาก เหมือนแก้แค้น เหมือนเอาคืน ถามจริงๆ ว่าโจเซฟพูดอะไรผิดตรงไหน คนที่แปล… t.co/ciZWjcA64R