1,923
     
9 months 5 days
ตรรกะป่วยดีจริงๆ คนเราก็มีธุระต้องทำ หิวก็ต้องออกไปหาข้าวกิน ไปซื้อของ บางคนไม่ได้หยุดก็ต้องออกไปทำงาน จะมาจำกัดสิท… t.co/gemwhH6zbx