20,927
     
9 months 6 days
แป้งตรางูออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "สเปรย์เย็นตรางู " แฟนเพจตรางู ระบุช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 8 องศาภายใน 1 นาที! เย็นนานเกือบ… t.co/Vsag0mM5pk