11,106
     
6 months 1 week
วันหนึ่งจึงเข้าใจ ความรักไม่ใช่เรื่องของการอยู่ด้วยกัน หรือการครอบครองกัน แต่คือความรู้สึกที่มีให้กัน ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลกันแค่ไหนก็ตาม