26,779
     
9 months 6 days
ถ้าเราพาใครไปเจอครอบครัวเรา นั้นหมายความว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะ เราต้องมั่นใจจริงๆถึงจะพาใครสักคน… t.co/4faE9SVOvX