26,138
     
1 week 3 days
ถ้าเราพาใครไปเจอครอบครัวเรา นั้นหมายความว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะ เราต้องมั่นใจจริงๆถึงจะพาใครสักคน… t.co/4faE9SVOvX