20,224
     
1 week 3 days
ทุกวันนี้ไม่เคยคาดหวังอะไรกับใครเลย เพราะเจอมาเยอะ แล้วจริงๆคนอื่นไม่ได้ทำให้เราเจ็บนะ แต่ความคาดหวังตัวเองนี่แหละ… t.co/mIzgoTs66M