30,487
     
9 months 1 week
เราจะรู้สึกแก่อย่างที่ไม่เคยเป็น เมื่อคุณเดินไปซื้อกับข้าวกลางซอย แล้วกลับบ้านมาแบบตัวแห้งสนิท พร้อมคำของไอ้เด็กหน้… t.co/SE7h7RTRtM