20,631
     
1 week 3 days
ในบรรดาพี่นักข่าววัน #สงกรานต์ ที่ถูกกระทำตั่งต่างนานาตอนไปทำข่าว ประทับใจพี่ท่านนี้สุด จำไม่ได้ว่าปีไหนแล้วครับ 55… t.co/AQ9mYPdknd