1,189
     
1 week 6 days
สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเวลาไปต่างจังหวัด คือ ห้องน้ำสาธารณะสกปรกจนไม่กล้าใช้บริการ... คุณ แค่นึกก็อวสานอาหารเย็นแล้ว