5,048
     
9 months 1 week
ชอบห้องน้ำหญิงที่มีโซนกระจกเปล่าๆ แยกให้คนแต่งหน้าไปเลยให้เต็มที่ ไม่ต้องมาแก่งแย่งกับคนที่จะล้างมือ เบียดกันไปเบีย… t.co/dHLfi69hfQ