1,949
     
9 months 1 week
เมื่อรวมญาติในช่วงสงกรานต์ แล้วญาติถามว่ามีแฟนหรือยัง เรียนเป็นไงบ้าง ได้งานหรือยัง ทำไมอ้วนขึ้น พร้อมอวดลูกหลานตัว… t.co/nd9LH12RfB