43,230
     
1 week 6 days
อาจารย์มีอยู่ 3 แบบ 1. แบบอธิบายแล้วเด็กเข้าใจ 2. แบบอธิบายแล้วเด็กไม่เข้าใจ 3. แบบไม่อธิบายแล้วให้มึงไปอ่านเองจ้า