43,226
     
9 months 1 week
อาจารย์มีอยู่ 3 แบบ 1. แบบอธิบายแล้วเด็กเข้าใจ 2. แบบอธิบายแล้วเด็กไม่เข้าใจ 3. แบบไม่อธิบายแล้วให้มึงไปอ่านเองจ้า