1,242
     
6 days 11 hours
มาฟังประสบการณ์ความฮาของ พี่ลูกกอล์ฟ & โอบ เวลาเจอสำเนียงคนอังกฤษกันว่าจะยากและฮาขนาดไหนนนน!! ฟังแล้วถึงกับสตั๊นไ… t.co/WpFba1ZGbq