1,242
     
1 year 1 week
มาฟังประสบการณ์ความฮาของ พี่ลูกกอล์ฟ & โอบ เวลาเจอสำเนียงคนอังกฤษกันว่าจะยากและฮาขนาดไหนนนน!! ฟังแล้วถึงกับสตั๊นไ… t.co/WpFba1ZGbq