14,456
     
1 year 1 week
เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกรถบรรทุกชน แล้วไปโผล่ในอนาคตปี พ.ศ. 2618 ก่อนจะค้นพบว่า ตู้แลกบัตรบีทีเอสของประเทศไทย… t.co/t4k5aBXa7i