10,852
     
6 days 17 hours
จงอย่ากลัวที่จะรักใครสักคน แต่จงกลัวที่จะรักอย่างขาดสติ เพราะความรักนั้นจะกลายเป็นความหลง จงอย่ากลัวการทะเลาะในความ… t.co/Cd6hllQk00