36,804
     
1 year 2 weeks
เราไม่สามารถ คาดหวังให้คนทุกคน พูดจาดีๆกับเราได้เสมอไป แต่เราเลือกได้ที่จะ จมอยู่กับคำพูดไม่ดีนั้น หรือ รีบวางมันลง… t.co/bCfakzy3gt