2,091
     
9 months 4 days
เข้าไปดูรูปน้องนายณภัทรใน #wewillloveyou แล้วอยากดีดน้องออกมาจากแก๊งตั๊กไลฟ์เหลือเกินนน เอาน้องนายผู้เรียบร้อยของฉั… t.co/ADaOrfneII