2,091
     
6 months 1 week
เข้าไปดูรูปน้องนายณภัทรใน #wewillloveyou แล้วอยากดีดน้องออกมาจากแก๊งตั๊กไลฟ์เหลือเกินนน เอาน้องนายผู้เรียบร้อยของฉั… t.co/ADaOrfneII