2,092
     
1 week 5 days
เข้าไปดูรูปน้องนายณภัทรใน #wewillloveyou แล้วอยากดีดน้องออกมาจากแก๊งตั๊กไลฟ์เหลือเกินนน เอาน้องนายผู้เรียบร้อยของฉั… t.co/ADaOrfneII