48,610
     
6 months 1 week
งานศิลปะของ Miguel Rothschild ศิลปินชาวอาร์เจนตินาที่สร้างประติมากรรม ฝนตกในผืนทะเลให้มาปรากฏในแกลเลอรีได้อย่างน่า… t.co/MouwoPyebY