48,610
     
9 months 1 day
งานศิลปะของ Miguel Rothschild ศิลปินชาวอาร์เจนตินาที่สร้างประติมากรรม ฝนตกในผืนทะเลให้มาปรากฏในแกลเลอรีได้อย่างน่า… t.co/MouwoPyebY