48,541
     
1 week 3 days
งานศิลปะของ Miguel Rothschild ศิลปินชาวอาร์เจนตินาที่สร้างประติมากรรม ฝนตกในผืนทะเลให้มาปรากฏในแกลเลอรีได้อย่างน่า… t.co/MouwoPyebY