48,610
     
1 year 2 weeks
งานศิลปะของ Miguel Rothschild ศิลปินชาวอาร์เจนตินาที่สร้างประติมากรรม ฝนตกในผืนทะเลให้มาปรากฏในแกลเลอรีได้อย่างน่า… t.co/MouwoPyebY