17,547
     
9 months 2 days
ลุงผักบอกภูมิใจทุกครั้งที่กัซโชว์เต้น martial art แจ็คเลยหันไปถามว่าภูมิใจเหรอครับ ลุงบอกใช่ แจ็คนี่วิ่งไปตีลังกาโช… t.co/lErR7MtbM6