30,000
     
6 months 2 weeks
อ่านที่ขวัญพิมพ์ส่งไปแล้วปวดหัวเลย พิมพ์ผิดเยอะมาก เจอรูปแรกเข้าไปกูก็งงแล้วว่านางพิมพ์ว่าอะไร “ขาขวญคะ” “โม่ได้เล… t.co/gc2VkiSPV3