9,732
     
9 months 6 days
เบื่อผู้หญิงแบบที่โทรมา #พุธทอล์คพุธโทร เทปนี้มากกกกกก คือผู้หญิงโทรมาบ่นว่าผู้ชายไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เราบอกว่าไ… t.co/giPhcB474F