1,702
     
2 weeks 1 day
สมัยก่อนเมนส์มาห้ามเดินไปเดินมา เดี๋ยวผ้าขี่ม้าหลุด คือต้องคอยหนีบงี้เหรอ แล้ววันๆ จะให้นอนเฉยๆ ปล่อยให้มันไหลไปงี้… t.co/0ygxpJU4zF