37,734
     
1 year 2 weeks
แพทย์กว่า 500 คน และนักศึกษาแพทย์กว่า 160 คนในแคนาดา ยื่นจดหมายเปิดผนึกคัดค้านการขึ้นค่าจ้างให้ตัวเอง เพราะคนไข้และ… t.co/tJRjfROXH1