809
     
2 weeks 2 days
ความรุนแรงครั้งล่าสุดในศรีลังกาเกิดจากเหตุการณ์ที่ชาวพุทธคนหนึ่งเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับชาวมุสลิม… t.co/PHF9jloUbv