809
     
6 months 2 weeks
ความรุนแรงครั้งล่าสุดในศรีลังกาเกิดจากเหตุการณ์ที่ชาวพุทธคนหนึ่งเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับชาวมุสลิม… t.co/PHF9jloUbv