809
     
9 months 1 week
ความรุนแรงครั้งล่าสุดในศรีลังกาเกิดจากเหตุการณ์ที่ชาวพุทธคนหนึ่งเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับชาวมุสลิม… t.co/PHF9jloUbv