36,877
     
2 weeks 3 days
ผลวิจัยพบมันหมู เป็นหนึ่งในอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลก ให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ พบว่า 10 อาหาร… t.co/sz8WcbAoI3