41,223
     
6 months 2 weeks
นี่จะเป็นคนประเภท อ๋อ มึงเมินกูหรอ ได้ กูก็เมินมึง มึงไม่เริ่มทักก่อน กูก็ไม่เริ่มก่อนเหมือนกัน ถ้าเราไม่ได้คุยกัน… t.co/5mIUpQ4JHU