46,228
     
6 months 4 weeks
วิธีการบอกเลิกที่เจ็บที่สุด อาจไม่ใช่การบอกลากันตรงๆ แต่คือการเลือกที่จะเงียบหายไป เหมือนคนไม่เคยรู้จักกัน เลือกที่… t.co/ZsW7XEmzTj