41,235
     
4 months 2 days
อย่าลืมวันที่เราเจอะกันวันแรก ว่าเราถูกใจกันเพราะอะไร ถึงวันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังเป็นคนเดิมคนที่หยาบคายแต่ไม่เ… t.co/OxKPiwlRkE