872
     
1 year 3 days
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “คิดให้ดีก่อนขอใครสักคนเป็นแฟนในวันวาเลนไทน์ เพราะเมื่อไหร่ที่เลิกกันขึ้นมา วาเลนไทน์จะกลายเป็น… t.co/EFVAAWKaeG