66,385
     
1 year 1 month
เลิกซะนะ อีนิสัยอ่านแชทกลุ่มอะไรที่เขาขอความเห็น เป็นการเป็นงาน เป็นผลประโยชน์ของตัวมึงเองแล้วไม่ตอบอ่ะ คือแค่บอกเอ… t.co/X0Hisq19ym